Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Юрисдикция, представяне и история    Правила за поведение и пропускателен режим  
 Правила за поведение и пропускателен режим


                   УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
            Съдиите и администрацията в Районен съд гр.Лом сме убедени, че Вие:
 
 
            Водени от желанието да улесните работата на съда,
            Изразявайки уважението си към съдебната институция,
            И на основание собственото си възпитание и култура,
 
 
При посещението си в Съдебната палата Вие:
 
            • Идвате в прилично облекло;
            • Изключвате мобилните си телефони;
            • Изхвърляте дъвките;
            • Използвате кошчетата за изхвърляне на отпадъци;
            • Не се появявате в нетрезво състояние;
            • Не закъснявате за съдебното заседание и не влизате взаседателната зала, след като делото е започнало;
            • Не вдигате скандали на служителите в съда, и Сте готови да съдействате за съдопроизводството.
  
 
 
За което Ви благодарим!


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР