Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Структура на съда    Държавни съдебни изпълнители  
 

ЕМИЛИЯ СТРАХИЛОВА ДЕЧЕВА - ръководител съдебноизпълнителна служба
тел.: 0971 / 68 132
 
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ - държавен съдебен изпълнител
тел.: 0971 / 68 135 
 
 
Съдебно - изпълнителната служба при Районен съд Лом се намира в сградата на съдебната палата на адрес: гр. Лом, пл. Свобода №8 и е разположена на първия етаж (коридора в дясно от централния вход) в канцеларии , както следва:
-  кабинет №4 на държавен съдебен изпълнител Емилия Страхилова с телефон за връзка 0971/68132 и работно време от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. (освен в случаите, когато съдебния изпълнител е на принудителни изпълнителни действия);
-          канцелария №5 на секретаря Мая Борисова с тел. за връзка 0971/68137 и работно време от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч;
-          канцелария №6 на деловодството на службата, където работят двама деловодители: Цветанка Георгиева и Аничка Кирилова с тел. за връзка 0971/68136 и работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч. - без прекъсване.
Регистрирането на внасяни книжа в съдебно-изпълнителната служба при Районен съд Лом става по всяко време в работния ден в деловодството –канцелария №6 на първия етаж.
В съдебно-изпълнителната служба при Районен съд Лом се образуват изпълнителни производства- изпълнителни дела (ИД) на основание законовите разпоредби на ГПК  и по изпълнителни титули за изпълнение, представени САМО В ОРИГИНАЛ, издадени по влезли в сила актове на съд или друг държавен орган , подлежащи на изпълнение от съдебния изпълнител.
Държавните съдебни изпълнители не приемат граждани и не дават консултации по делата. За всички искания на страните в хода на изпълнителното производство те заявяват това в писмен вид и разпореждането на съдебния изпълнител получават също в писмен вид на адрес или лично в деловодството на съдебно-изпълнителната служба- след легитимация , от съответното длъжностно лице.
При образуване на изпълнително дело се внасят по указаната на сайта на Районен съд Лом сметка дължимите авансови държавни такси по действащата Тарифа към ГПК, освен в случаите, в които не се дължат от взискателите авансово (делата за присъдена издръжка на деца, трудовите спорове, от държавните институции за събиране на публични задължения и др.).
Правата за достъп до изпълнителните дела е определен в Правилника за администрацията в съдилищата.


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР