Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Структура на съда
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Прессъобщения, новини и информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Годишен отчен съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Актове на съда    Върнати след обжалване  
 

Върнати през ЯНУАРИ 2017 г.
Върнати през ФЕВРУАРИ 2017 г.
Върнати през МАРТ 2017 г.
Върнати през АПРИЛ 2017 г.
Върнати през МАЙ 2017 г.
Върнати през ЮНИ 2017 г.
Върнати през ЮЛИ 2017 г.
Върнати през АВГУСТ 2017 г.
Върнати през СЕПТЕМВРИ 2017 г.
Върнати през ОКТОМВРИ 2017 г.
Върнати през НОЕМВРИ 2017 г.
Върнати през ДЕКЕМВРИ 2017 г.


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР