Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
За СЛУЖИТЕЛИ
Публични продажби на ДСИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Зaщита на лични данни
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Профил на купувача
Бланки и формуляри
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Дежурства на съдии и секретари  
 Дежурства на магистрати и съдебни секретари

от 30.09.2019г. до 06.10.2019г.

Съдия: Б. Славчева

 

Секретар: Л. Петрова

 

 

от 07.10.2019г. до  13.10.2019г.

Съдия: И. Йорданов

 

Секретар: А. Рангелова

 

 

от 14.10.2019г. до  20.10.2019г.

Съдия: Б. Александрова

 

Секретар: В. Младенова

 

 

от 21.10.2019г. до  27.10.2019г.

Съдия: А. Миронова

 

Секретар: Р. Димитрова

 

 

от 28.10.2019г. до  03.11.2019г.

Съдия: И. Йорданов

 

Секретар: А. Рангелова

 

 

от 04.11.2019г. до  10.11.2019г.

Съдия: Б. Славчева

 

Секретар: Л. Петрова

 

 

от 11.11.2019г. до  17.11.2019г.

Съдия: Б. Александрова

 

Секретар: В. Младенова

 

 

от 18.11.2019г. до  24.11.2019г.

Съдия: А. Миронова

 

Секретар: Р. Димитрова

 

 

от 25.11.2019г. до  01.12.2019г.

Съдия: И. Йорданов

 

Секретар: А. Рангелова

 

3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР