Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Структура на съда
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Прессъобщения, новини и информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Годишен отчен съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Дежурства на съдии и секретари  
 Дежурства на магистрати и съдебни секретари

От 25.09.2017г. до 01.10.2017г.

Съдия: Б. Славчева

 

Секретар: Д. Ценкова

 

 

От 02.10.2017г. до 08.10.2017г.

Съдия Н.Каменова

 

Секретар:Б.Костова

 

 

От 09.10.2017г. до 15.10.2017г.

Съдия: Б. Александрова

 

Секретар: В. Младенова

 

 

От 16.10.2017г. до 22.10.2017г.

Съдия: С. Камарашка

 

Секретар: А. Рангелова

 

 

От 23.10.2017г. до 29.10.2017г.

Съдия: А. Миронова

 

Секретар: Р. Димитрова

 

3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР