Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Дежурства на съдии и секретари  
 Дежурства на магистрати и съдебни секретари

от 11.06.2018г. до 17.06.2018г.

Съдия: А. Миронова

 

Секретар: Р. Димитрова

 

 

от 18.06.2018г. до 24.06.2018г.

Съдия: Б. Славчева

 

Секретар: Л. Петрова

 

 

от 25.06.2018г. до 01.07.2018г.

Съдия: Б. Александрова

 

Секретар: В. Младенова

 

 

от 02.07.2018г. до 08.07.2018г.

Съдия: Б. Славчева

 

Секретар: Л. Петрова

 

 

от 09.07.2018г. до  15.07.2018г.

Съдия: А. Миронова

 

Секретар: Р. Димитрова

 

 

от 16.07.2018г. до 22.07.2018г.

Съдия: Б. Александрова

 

Секретар: В. Младенова

 

 

от 23.07.2018г. до 29.07.2018г.

Съдия: А. Миронова

 

Секретар: Р. Димитрова

 

 

от 30.07.2018г. до 05.08.2018г.

Съдия: Б. Славчева

 

Секретар: Л. Петрова

 

3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР