Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Прессъобщения, новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Дежурства на съдии и секретари  
 Дежурства на магистрати и съдебни секретари

от 05.02.2018г. до 16.02.2018г.

Съдия: Б. Славчева

Секретар: Д. Ценкова

 

 

от 17.02.2018г. до 25.02.2018г.

Съдия: Н. Каменова

Секретар: Б .Костова

 

 

от 26.02.2018г. до 05.03.2018г.

Съдия: А. Миронова

Секретар: Р. Димитрова

 

 

от 06.03.2018г. до 11.03.2018г.

Съдия: Б. Славчева

Секретар: Д. Ценкова

 

 

от 12.03.2018г. до  18.03.2018г.

Съдия: Н. Каменова

Секретар: Б. Костова

 

 

от 19.03.2018г. до 25.03.2018г.

Съдия: А. Миронова

Секретар: Р. Димитрова

 

 

от 26.03.2018г. до 01.04.2018г.

Съдия: Б. Славчева

Секретар: Д. Ценкова

 

3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР