Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Структура на съда
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Прессъобщения, новини и информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Годишен отчен съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Дежурства на съдии и секретари  
 Дежурства на магистрати и съдебни секретари

От 27.11.2017г. до 03.12.2017г.

Съдия Н.Каменова

 

Секретар:Б.Костова

 

 

От 04.12.2017г. до 10.12.2017г.

Съдия: А. Миронова

 

Секретар: Р. Димитрова

 

 

От 11.12.2017г. до 17.12.2017г.

Съдия: Б. Александрова

 

Секретар: В. Младенова

 

 

От 18.12.2017г. до 27.12.2017г.

Съдия: Б. Славчева

 

Секретар: Д. Ценкова

 

 

От 28.12.2017г. до 07.01.2018г.

Съдия: Б. Александрова

 

Секретар: В. Младенова

 

 

От 08.01.2018г. до 14.01.2018г.

Съдия Н.Каменова

 

Секретар:Б.Костова

 

 

От 15.01.2018г. до 21.01.2018г.

Съдия: Б. Славчева

 

Секретар: Д. Ценкова

 

 

От 22.01.2018г. до 28.01.2018г.

Съдия: Б. Александрова

 

Секретар: В. Младенова

 

 

От 29.01.2018г. до 04.02.2018г.

Съдия: А. Миронова

 

Секретар: Р. Димитрова

 

3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР