Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Районна прокуратура  
 Прокуратура - гр. Лом

3600, гр. Лом, обл. Монтана
пл. "Свобода" №8, ет. 2
 
 
РАЙОНЕН ПРОКУРОР
РОСЕН СТАНЕВ
тел.: 0971 / 68 185
 
 
ПРОКУРОРИ:
ЕЛИ ЛАЗАРОВА
тел.: 0971 / 68 186

ВАЛЕРИ ИЛИЕВ
тел.: 0971 / 68 182
 
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ
тел.: 0971 / 68 183
 
РАЙНА ПЕТРОВА
ИВАН КАРАГЬОЗОВ
тел.: 0971 / 68 184
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
ЕЛИ НИКОЛОВА
тел.: 0971 / 68 180
факс: 0971 / 60 901

ДЕЛОВОДСТВО:
тел.: 0971 / 68 181, 68 188


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР