Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Адвокати  
 Адвокатска колегия

адв. Феодор Кирилов Генински
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Дунавска” № 7
тел.: 088 9782016

адв. Цеко Павлов Цеков
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Славянска” № 1
тел.:088 7965552 и 089 9704463

адв. Севделин Порчев
гр. Лом, обл. Монтана, ул. „Г. Манафски“ № 3
тел:. 088 5762058
e-mail: porchev.1971@abv.bg

кантора Гашеви
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Г. Манафски” № 1
служ. тел.: 0971 / 66 321
адв. Калина Петрова Гашева – тел.: 089 8492241
адв. Петър Владимиров Гашев – тел.: 089 8488470
e-mail: elpet@abv.bg

адв. Лорита Божидарова Гочева
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Г. Манафски” № 3
служ. тел.: 0971 / 66 135
тел.: 088 7276312

адв. Николай Игнатов Арсенов
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Г. Манафски” № 3
сл. тел.: 0971 / 60 156
тел:. 088 7259197

адв. Николай Младенов Кръстев
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Г. Манафски” № 9
сл. тел.: 0971 / 60 327
тел:. 088 7282589
e-mail: n_krustev@mail.bg

адв. Бойчо Младенов Тодоров
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Н. Бозвели” № 6, вх. Б, ет. 3, ап. 11

адв. Петър Асенов Петров
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Дунавска” № 7
служ тел.: 0971 / 67 699
дом. тел.: 0971 / 62 598
моб. тел: 088 6374953, 089 5740180
e-mail: p_petrov_lawyer@abv.bg

адв. Радослав Ванков Бояджиев
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Г. Манафски” № 9
тел.: 089 5687843, 087 7128740
e-mail: rado721971@abv.bg

адв. Анелия Любенова Борисова
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Г. Манафски” № 19, помещение № 5
тел.: 088 9888500
e-mail: anelia03_borisova@abv.bg

адв. Валентина Иванова Георгиева – Григорова
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Г. Манафски” № 9
служ. тел.: 0971 / 61 714
тел.: 088 9739785
e-mail: val.ivanova@abv.bg

адв. Ивайло Бориславов Алексиев
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Г. Манафски” № 3
тел.: 089 9804496
e-mail: iv.aleksiev@abv.bg

адв. Надя Костова Гицова
гр. Лом, обл. Монтана, ул.”Пристанищна” № 11
тел.: 089 91586683600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР