Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Структура на съда
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Прессъобщения, новини и информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Годишен отчен съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Нотариуси  
 Район на действие

Нотариус №:393

ДЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА МЛАДЕНОВА
3600,  гр. Лом, ул. „Петър Берковски” №1
тел: 0971 / 66 794
пом. нотариус ЯСЕН ЙОРДАНОВ

 

Нотариус №:577

СТАНИСЛАВ БОЯНОВ СТАНЧЕВ
3600,  гр. Лом, ул. „Славянска” №4, ет. 1
тел: 0971 / 65 7223600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР