Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 За ГРАЖДАНИ  
 Пътеводител на гражданина

Коя служба ни е необходима?

 

 
 

 
Ролята на съдебните служители в Районен съд гр. Лом
 

 
Приемен ден на Административния ръководител - Председател на Районен съд гр. Лом г-жа Албена Миронова: всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 часа, след предварително записване.
 

 
На вниманието на гражданите
 
Във връзка с мерките за защита от домашното насилие, представяме на Вашето внимание координатите на организации с нестопанска цел, работещи в сферата на превенцията и защитата от домашно насилие, които изпълняват програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие и специализирани програми за лица, които са извършили домашно насилие:
 
На територията на съдебен район Монтана - СДРУЖЕНИЕ „АЛИАНС ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА”, гр.София 1000, бул. „В.Левски” №33, тел. 02/963 53 57, e-mail: bulgarian_alliance@mail.bg

Лице за контакт: Дияна Видева.
 
 

 

Наръчник и пътеводител в съдебните процедури

Настоящия наръчник е предназначен за граждани, които по различен повод имат интерес да получат съдебна санкция за регулиране на обществено отношение. Той не е предназначен за адвокати, юрисконсулти и студенти от юридическите факултети и други практикуващи юристи. Този наръчник не може да замени помощта на адвоката и ако сте решли, че запознавайки се с него ще елиминирате необходимостта да използвате квалифицирана правна помощ ще сгрешите. Но този наръчник може да направи живота Ви значително по-лесен, като Ви даде необходимата информация за условията за подаване на искова молба за движението на подадения от Вас документ в съда и друга полезна информация. Целта на авторите на този наръчник е да направят по – прозрачни и разбираеми за гражданите съдебните процедури, да им спестят излишните въпроси и притеснения. Описаните процедури касаят граждански и административни дела в първа и втора инстанция.
 
Пътеводителят е предназначен за граждани, които желаят да си отговорят на въпроса: "Какво представляват съдебните процедури?".


НАРЪЧНИКА и ПЪТЕВОДИТЕЛЯ се разпространяват безплатно.


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР