Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Общини и кметства  
 Общини и кметства
в район на действие на Районен съд - Лом

Община Лом
с. Добри дол
с. Долно Линево
с. Замфир
с. Ковачица
гр. Лом
с. Сливата
с. Сталийска махала
с. Станево
с. Трайково
с. Орсоя
 
Община Брусарци
гр. Брусарци
с. Василовци
с. Дондуково
с. Дъбова махала
с. Киселево
с. Княжева махала
с. Крива бара
с. Одоровци
с. Смирненски
 
Община Вълчедръм
с. Ботево
с. Бъзовец
гр. Вълчедръм
с. Горни Цибър
с. Долни Цибър
с. Златия
с. Игнатово
с. Мокреш
с. Разград
с. Черни връх
с. Септемврийци
 
Община Медковец
с. Аспарухово
с. Медковец
с. Пишурка
с. Расово
с. Сливовик
 
Община Якимово
с. Долно Церовене
с. Дългоделци
с. Комощица
с. Якимово


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР