Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Структура на съда
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Прессъобщения, новини и информация
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Годишен отчен съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Актове на съда    Постановени  
 Свършени дела

Граждански дела

Наказателни дела

ЯНУАРИ 2017 г.

ЯНУАРИ 2017 г.

ФЕВРУАРИ 2017 г.

ФЕВРУАРИ 2017 г.

MАРT 2017 г.

МАРТ 2017 г.

АПРИЛ 2017 г.

АПРИЛ 2017 г.

МАЙ 2017 г.

МАЙ 2017 г.

ЮНИ 2017 г.

ЮНИ 2017 г.

ЮЛИ 2017 г.

ЮЛИ 2017 г.

АВГУСТ 2017 г.

АВГУСТ 2017 г.

СЕПТЕМВРИ 2017 г.

СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ОКТОМВРИ 2017 г.

ОКТОМВРИ 2017 г.

НОЕМВРИ 2017 г.

НОЕМВРИ 2017 г.

ДЕКЕМВРИ 2017 г.

ДЕКЕМВРИ 2017 г.

 
 
 
 
 
За търсене по номер на дело, година или ключова дума, ползвайте сайта на ВСС


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР