Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
Публични продажби на ДСИ
За СЛУЖИТЕЛИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Бланки и формуляри
Профил на купувача
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Актове на съда    Влезли в законна сила  
 В законна сила

Граждански дела

Наказателни дела

ЯНУАРИ 2019 г.

ЯНУАРИ 2019 г.

ФЕВРУАРИ 2019 г.

ФЕВРУАРИ 2019 г.

МАРТ 2019 г.

МАРТ 2019 г.

АПРИЛ 2019 г.

АПРИЛ 2019 г.

МАЙ 2019 г.

МАЙ 2019 г.

ЮНИ 2019 г.

ЮНИ 2019 г.

 
 
 
 
 
За търсене по номер на дело, година или ключова дума, ползвайте сайта на ВСС


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР